Култура, Новини

Самоковски библиотекари се обучаваха във Финландия

В изпълнение на проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” от 12 до 18 март във Финландия се проведе второ обучение по модерен библиотечен мениджмънт с участието на директорите на общинските библиотеки в Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков, които са участници в консорциум „Модерна библиотека”.
Темите в обучението са били свързани с калейдоскопа на библиотечните услуги, маркетинга, връзките с обществеността, участието в местни коалиции, ролята на библиотеките в социалната интеграция. Участниците в обучението са посетили няколко градски библиотеки, както и Университетската библиотека в столицата Хелзинки, като са се състояли работни срещи с директорите и главните библиотекари.
Както сподели Албена Ихтиманска, главен библиотекар в бщинската библиотека „Паисий Хилендарски”, обществените библиотеки във Финландия са ултрамодерни. Те предлагат достъп до познание, работни пространства, места за срещи и разнообразни форми на забавление. В част от тях съществуват т. нар. Makerspaces пространства, оборудвани с 3D принтери, скенери и други апарати, дори с шевни машини, стругове и машини за щампи, с които посетителите могат да създават изделия на изкуството или предмети за всекидневна употреба.
Проектът се осъществява от фондация „Глобални библиотеки – България“, финансира се по програма „Еразъм +” и е с продължителност една година.

Leave a Reply