Здраве, Новини

Самоковски медици участваха в национален семинар

Медицински сестри от „МБАЛ-Самоков” ЕООД участваха в семинар на Българската асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо“. Форумът се състоя в УМБАЛ „Св. Анна” /бившата Окръжна болница/ в София.
Участниците от нашия град бяха предимно от звена за интензивни грижи, с много рискови пациенти и лечебно-диагностични процедури.
В семинала взеха участие главната медицинска сестра на самоковската болница Ангелина Гаврилова, старшата сестра на Травматологичното отделение Веска Никова /която е и операционна сестра/, старшата сестра на Детското отделение Румяна Терзийска, старшата сестра на ОАИЛ Катя Маркова, операционните сестри от Очното и Хирургичното отделение Екатерина Йосифова и Татяна Георгиева.
Основната тема на семинара беше: “Безопасност за пациента, защита на персонала, ключови проблеми и иновативни решения при внедряване на националния стандарт по вътреболнични инфекции”.
Обърнато бе внимание на контрола и превенцията на вътреболничните инфекции, особено при интензивни грижи, на епидемиологично значимите патогени, на превенцията на нозокомиалните инфекции и предпазните мерки.
Разгледана бе и дейността на асоциация „БулНозо” в подкрепа на внедряването на националния стандарт по ВБИ, ваксинопрофилактиката на ротавирусните инфекции, на превенцията на нараняванията с остри предмети.
Обсъдени бяха и началните резултати от внедряването у нас на Директива 2010/32/ЕС от 2010 г. за прилагане на рамковото споразумение, както и прилагането на нагледни средства при обучениe за представяне на директивата.
„МБАЛ-Самоков” е колективен член на „БулНозо” и през следващата година може да участва с предимство в цикъл от обучения, организирани от асоциацията.

Leave a Reply