„Самоковски силуети” – книга за нрава и духа на самоковци

В „Самоковски силуети” са включени интересни, любопитни и непубликувани факти за нрава и съзнанието на местните хора, които са съществена част от историята на Самоков.
Книгата на Христо Христов е посветена на уважението към самоковския дух, който се запаметява като миг от вечността и се съхранява във времето.
На страниците намира място типичният местен говор, който е ценен от гледната точка на нашата родова (самоковска) идентичност. Това е особено актуално сега, когато пътят към света е без ограничения, хората тръгват по света и влизат в досег с чужди култури.
Отделните творби представляват литературни фрагменти. Те, макар и да са къси, дават широк обзор за конкретното време и в този смисъл имат ценен принос. Те са наситени с хумор, ирония, но и с житейска философия.
Като творец с изострена наблюдателност Христо Христов е успял да улови съвсем точно проблемите на конкретното време, което ни подтиква да ги възприемаме не само на струната на краеведството. На места повествованието стига по-големи дълбочини и то проблясва като продукция с национално звучене.
Книгата впечатлява с това, че сред редовете на повествованието образът на разказвача се размива. Прави впечатление, че той не се изпречва натрапчиво, а на малкото места, където излиза под ,,светлината на прожектора”, той е съпътстван от чувство на самоирония.
Езикът на Христо Христов, макар и пестелив, е художествен и доста обигран стилово. В творбите му проличава неговата богата душевност, литературен опит и професионализъм. Това му помага да успее да претвори една най-обикновена случка в цветен литературен сюжет.

Васил Лазаров
председател на Сдружението на писателите в Самоков

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*