Култура, Новини

Самоковски творци, заповядайте в обединение „ХХІ век”

В Благоевград на 7 декември м. г. бе учредено творческо обединение „ХХІ век” за Югозападна България. Съгласно приетия устав в обединението могат да членуват творци с изявени качества в различни области на културата и изкуството от Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка област, както и от община Самоков – Софийска област.
Като координатор за Самоковска община, избран на учредителната сбирка, предлагам за членове на творческото обединение от нашия район Албена Ихтиманска, Анна Манова, Антония Бояджиева, Бойко Джакерски, Борис Стрински, Борислав Николов, д-р Борислав Филчев, Васил Софин, Васил Чакъров, Василка Войнова, Веселин Хаджиангелов, Веска Тодорова, Виолета Кинова, Влади Владимиров, Гено Генов, Георги Виденов, Георги Захов, Георги Маков, Георги Манов, Георги Михайлов, Георги Млекарски, Георги Хаджийски, Гиргина Рангочева, Делян Василев, Десислава Стоянова, Димитрина Божилова, Димитър Йончев, Димитър Караиванов, Евгения Попова, Елена Белстойнева, Жулиана Костова, Зинаида Хаджимитова, Зоя Станкова, Иван Иванов, Иван Петров, Иво Масларски, Катя Янакиева, Костадин Алински, Кристина Ангелова, Лидия Кашъмова, Лилия Кинина, Лъчезар Заркин, Любомир Борисов, Любомир Малинов, Людмила Цветкова, Мария Галчева, Мария Деянова, Мария Ицова, Мария Йончева, Мирослава Мирчева, Младен Катранджиев, Надка Вардарова, Невена Митрева, Нина Христовска, Пенка Боянова, Пепа Георгиева, Пламен Пиргов, Радослав Генев, Райна Бакрачева, д-р Роза Митрева, Росен Струмин, Росица Тренкова, Румяна Цолова, Снежана Ивайлова, Спаска Шехтова, Стойчо Караиванов, Теменужка Янкова, Тодор Попов, Христо Ненов, Христо Христов, Христо Ярловски, Христофор Пейчев, Яна Василева, Яшар Фуат.
Този списък, сигурен съм, не изчерпва всички самоковски творци, извинявам се на неволно пропуснатите.
Всеки творец, желаещ да членува в творческо обединение „ХХІ век”, е добре дошъл в читалище-паметник „Отец Паисий”, където писмено да заяви своята кандидатура за членство в обединението.

Иван Ненов
координатор на творческо обединение „ХХІ век” в Самоков

Иван Ненов

Leave a Reply