Самоковското дружество на Съюза на българските журналисти чества 20-годишен юбилей

Навършват се две десетилетия от учредяването на дружество на Съюза на българските журналисти в Самоков – родният град на първооснователя на българската журналистика Константин Фотинов.
Самоковското дружество бе основано на 9 февруари 1999 г. Изминалите от тогава 20 години са период сравнително кратък, оценен от историческа гледна точка, но в същото време не съвсем малък от гледна точка на продължителността на човешкото съществуване и на възможностите за дълготрайна професионална дейност в днешните условия на труден и несигурен живот.
Във всеки случай основаването на дружеството бе своеобразен успех – за първи път в историята в Самоков бе образувана професионална организация – сдружение на местните журналисти. Още по-важното е, че за изминалите години от тогава дружеството успя, въпреки всички трудности, не само да се съхрани, но и да развие дейност в интерес на професионалната подготовка на своите членове и на социално-синдикалната им защита, а и на духовния живот в региона въобще.
През последните години наш представител участва редовно като делегат в работата на Общото събрание /което играе ролята на конгрес/ на СБЖ, независимо че дружеството ни е с по-малко от 20 члена. Това стана възможно, тъй като именно по предложение на нашата организация ръководният орган на журналистическия съюз измени устава и предвиди възможността и дружества с по-малко от 20 члена да имат право на участие в Общото събрание при положение, че са единствени в даден град.
Тази поправка е от полза и за колеги от други градове, където има само по едно журналистическо дружество и то с по-малко членове, а обединението с други дружества за изпращане на един делегат в ръководния орган на съюза /каквото бе предишното изискване в устава/ не винаги е възможно и ползотворно.
За пръв път също по предложение на нашето дружество и на колеги от Смолян СБЖ предвиди и годишни награди специално за творби с широк обществен отзвук на журналисти извън столицата.
Разбира се, тези инициативи на самоковските журналисти можаха да се превърнат в реалност благодарение на подкрепата и доброто отношение на цялата журналистическа колегия и на самото ръководство на СБЖ. По покана на нашето дружество през годините в Самоков гостуваха председателят на съюза Милен Вълков, главният секретар и сегашен председател на СБЖ Снежана Тодорова и други ръководни деятели на съюза, с които проведохме полезни разговори за проблемите в професионалната и съюзната дейност и за насоките за успешна бъдеща работа.
При образуването на нашето дружество в края на миналия век членовете му бяха 8. Сега са 16 – двойно повече; 12 жени и 4 мъже. Още по-важното е, че за разлика от началото сега при нас членуват колеги от всички основни видове медии – печат, радио, телевизия. Наши членове са и хора, които работят в сферите на културата, образованието, търговското обслужване, здравеопазването, но продължават да участват активно в живота на дружеството. С приема на нови членове от една страна покриваме по-широк спектър в дейността си от професионална гледна точка, а от друга – подмладяваме дружеството, с мисъл за по-нататъшното му развитие.
Част от нашите членове са носители на почетния златен знак на Община Самоков, както и на значката „Златно перо” на СБЖ. Мнозина от членовете на дружеството ни са уважавани общественици, ръководители в различни сфери, деятели на родолюбиви клубове и др.
Председател на дружеството ни от основаването му досега е Тодор Попов. Секретар в началото е Снежана Ивайлова, а по-късно – Пепа Каймаканова. Останалите членове на дружеството са Андрей Домишляров, Атанас Домишляров, Гиргина Рангочева, Даниела Младенова, Делян Василев, Евгения Попова, Ели Павлова, Емилия Станоева, Катя Димова, Кристина Ангелова, Надежда Георгиева, Надка Вардарова, Роза Попова.
На пръсти се броят градовете в страната, които не са областни центрове, а имат журналистически дружества. Самоков е един от тях.
Членовете на дружеството ни участват в различни начинания на СБЖ и така повишават своята журналистическа квалификация и допринасят за развитието на духовния живот на обществото.
По наша инициатива в Самоков през 2004 г. бе чествана с участието на тогавашния председател на СБЖ Милен Вълков и на десетки колеги от Западна България 160-годишнината от излизането на сп. „Любословие” на нашия забележителен съгражданин Константин Фотинов, което слага и началото на родната журналистика. На срещата тогава бяха разисквани и актуални проблеми на родната журналистика и на развитието на обществото с участието на изтъкнати публицисти и учени – проф. Филип Панайотов, проф. Марко Семов и др.
По инициатива на нашето дружество и със съдействието на Община Самоков в града ни през 2015 г. бе издигнат нов паметник на Фотинов, който възстановява истинския образ на този виден и многозаслужил възрожденец.
През 2017 г. пък по съвместно предложение на дружеството на СБЖ и на клуба на строителите-ветерани в Самоков и по решение на Общинския съвет в новия парк „Крайискърец” бе поставена паметна морена в израз на признание към труда на воините от Строителни войски и местните майстори-строители, изградили стената на Искъра в Самоков, която вече половин век пази надеждно града ни от унищожителните в миналото наводнения.
В 2013 г. по предложение на дружеството ни бе създаден чудесен документален филм за художника Христофор Пейчев, почетен гражданин на Самоков, лауреат на много награди и автор на герба на нашия град, дългогодишен сътрудник и почитател на местните медии.
Пак по предложение на нашето дружество Общинският съвет удостои със златния почетен знак на Самоков дългогодишния активен краевед и публицист ст. н. с. Мария Йончева, заслужилия строител, основател и първи председател на Клуба на строителите-ветерани, общественик и публицист Димитър Йончев. Със сребърния почетен знак на Община Самоков, пак по наше предложение, пък бе удостоена културната деятелка и активна сътрудничка на медиите Димитрина Божилова.
Изпълнявайки своята функция на изразител на общественото мнение дружеството ни предложи да бъдат наградени Емил Василев и Радослав Стоянов – младежите, спасили с риск за живота си паднала в Искъра жена.
Само няколко месеца след основаването си пък – през пролетта на 1999 г., дружеството ни бе съорганизатор на протестни прояви в Самоков във връзка с военните действия срещу нашата западна съседка, бивша Югославия.
Голямо признание за нашето дружество бе включването на самоковски представители в делегацията на СБЖ, която през 2015 г. посети Турция и участва в откриването на паметник на Константин Фотинов край Бурса – четвъртият по големина град в югоизточната ни съседка, разположен не толкова далече от гр. Измир /някогашният Смирна/, където великият ни предтеча Фотинов започва родолюбивото си журналистическо дело още в първата половина на 19 в., повече от три десетилетия преди Освобождението.
Членове на нашето дружество активно участват и в семинари и други начинания, организирани от СБЖ в Стара Загора, Враца, Благоевград, София, Варна и други градове. В историята ни е записана и обмяна на опит със софийско журналистическо дружество.
Имаме и дарителски прояви – събирането на средства за лечението на дългогодишната деятелка на СБЖ Иванка Василева, както и за издаването на книгата „Родолюбие” за живота и дейността на самоковския общественик и публицист к. м. н. д-р Иван Кондоферски.
През 2006 г. по инициатива на нашето журналистическо дружество бе сложена паметна плоча на композитора проф. Асен Карастоянов на улицата, която носи неговото име.
Разбира се, това е само част от летописа на нашето дружество. В различните изяви са вградени нашите помисли и стремежи, нашата инициативност, упоритост и постоянство, нашето внимание към потребностите на обществото, журналистическият ни нерв, погледът към утрешния ден.
При юбилеи освен равносметката, този поглед към утрешния ден е особено важен. Ние искаме дружеството ни не просто да продължава да съществува, но и да се развива.
В настоящата юбилейна година, когато се навършват 175 години от Фотиновото начало /1844 г./ и 125 години от първия събор на журналистите /1894 г./ смятаме за уместно и вече предложихме на ръководството на СБЖ в Самоков да се състои журналистическа среща, посветена на проблемите и задачите на българската журналистика в светлината на заветите на Фотиновата журналистика и публицистика. Идеята ни е срещата да се състои в Самоков в знак на уважение към родния град на първооснователя. Известно е, че именно в София и Самоков през далечната 1894 г. се е състоял и първият национален събор на писателите и журналистите, който се смята и за начало на организираното журналистическо движение в отечеството ни.
Имаме и идея да се учреди национална награда за публицистика на името на Константин Фотинов. Потребността и значението на реализацията на подобна идея едва ли е необходимо да се доказва. Разбира се, за преминаването от дума към дело ще бъдат нужни нашата активност, както и разбирането и съдействието на Община Самоков и на ръководството на СБЖ.
Предвиждаме по случай тези кръгли годишнини и по повод юбилея на дружеството ни и издаването на публицистична книга, в която автори ще бъдат всички членове на нашето журналистическо дружество.
Съюзът на българските журналисти е изправен пред сериозни финансови и други проблеми, но независимо от всичко една от най-основните ни задачи е да повишаваме своята професионално-творческа квалификация. Затова е особено важно по-често да се организират регионални журналистически срещи, семинари, дискусии, посветени на професионално-творческите ни въпроси.
В този контекст планираме и среща в Самоков с председателя на СБЖ Снежана Тодорова, на която да изложим своите становища, да обсъдим най-належащите проблеми и да потърсим подкрепа за осъществяване на предлаганите идеи и инициативи.
Естествено, най-добрата почит към пионерското дело на Фотинов и най-полезното ознаменуване на 20-годишния ни юбилей би била нашата резултатна дейност с перо, микрофон и камера. Работа, която не винаги е благодарна, но е много интересна и изключително полезна; едно с нищо несравнимо служене на обществото.

Тодор Попов
председател на дружеството на СБЖ в Самоков

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*