Новини, Политика

“Самоковци за Самоков” искат промени

Снимка: www.samokovci.com

“В Общинския съвет се сблъскваме с хора, които са дошли там не да помагат на своя град и община, а да защитават личните си интереси. Предстоят ни много тежки моменти”, заяви в изказването си на събранието на “Самоковци за Самоков” инж. Петър Георгиев, председател на сдружението и ръководител на 5-членната му група от общински съветници.
Събрание на сдружението се състоя на 20 януари в читалище-паметник “Отец Паисий”.
П. Георгиев изрази и недоволство, че вече трети месец ръководството на общината е ново, а видими промени не се забелязвали. “Сега, когато се подготвя бюджетът, трябва не само парите правилно да се разпределят, но и за повече приходи да се мисли”, добави Георгиев.
Събранието бе ръководено от общинския съветник Стоян Пашов, който запозна присъстващите с решенията на декемврийската сесия на местния парламент и с дневния ред на предстоящото на 26 януари ново, първо за годината, заседание на самоковските депутати.
Припомнено бе, че съветниците от сдружението са гласували за предложението на кмета и против приетото решение бизнесът да плаща по-малък данък сгради от гражданите, защото така в общинската хазна ще влязат около 200 хил. лв. по-малко.
В изказването си съветникът инж. Пламен Ангелов запозна присъстващите с предстоящия за обсъждане проект за общоустройствен план на Самоков, който предвижда Ридо, Рудежо, както и селата Драгушиново, Продановци и Доспей да се разглеждат като част от урбанизираната територия на града. Предвижда се завършването на Южната дъга на околовръстния път и изграждането в този район на ново туристическо ядро.
Съветникът д-р Димитър Панев допълни, че колегите му мислят и по какъв начин да се даде израз на признанието на самоковци към паметта и делото на спортния деятел и общественик Петър Попангелов-старши.
Граждани поискаха да се подобри работата по почистването на снега в града, да се вземат мерки за пускане отново в действие на лифта в Боричо, да се продължи работата за осигуряване на безплатен обяд в “Кутна Хора” на социално слаби местни жители, както и да се положат повече усилия за обособяването на общинско ВиК предприятие. Поставени бяха за решаване и други проблеми. Г-н Пашов бе категоричен, че на всички въпроси ще бъде даден отговор и по тях ще се работи.
Вероятно през февруари “Самоковци за Самоков” ще се сдобият и с офис, което ще подпомогне по-нататъшната им работа и връзките с гражданите. “Ще продължим да действаме в условията на прозрачност и всеки месец ще провеждаме подобни събрания”, казаха още от ръководството на сдружението.

Leave a Reply