Култура, Новини

Самоковци ще участват в творческо обединение на Югозапада

Иван Ненов

В читалище „Никола Вапцаров” в Благоевград на 7 декември в присъствието на около 60 души от Благоевградска, Кюстендилска и Пернишка област се състоя учредителна конференция и бе създадена формацията творческо обединение на Югозападна България „XXІ век”.
Приет бе устав. Избрани бяха петчленно ръководство и координатори. За председател единодушно бе избрана писателката Красимира Кацарска.
В учредителната сбирка, по покана на организаторите, участва и нашият съгражданин Иван Ненов.
„Творците от Самоков и Самоковска община трябва да бъдат включени в творческото обединение не само защото Самоков принадлежи географски към Югозападна България, а и защото е дал на България видни дейци на изкуството от всички области”, изтъкна новоизбраната председателка г-жа Кацарска.
В изказването си пък Ив. Ненов подчерта, че Самоков и районът могат да представляват в културно отношение Софийска област и се присъедини към идеята в творческото обединение да членуват освен пишещи братя, още и художници, музиканти, театрали, краеведи, каквито нашият град може винаги да излъчи.
Избрани бяха координатори за областите. За Самоков за координатор бе определен Иван Ненов.

Leave a Reply