Новини, Шарен свят

Самоков е сред общините-отличници

„По-малко от 20 % от общините в страната имат превес на местните дейности над държавните. В условията на рестриктивната политика на държавата това е успех за всяка община”, заяви зам.-кметът Сия Шехтанова, имайки предвид, че сред тези малко общини се нарежда и Самоковската.
Това стана по време на публичното обсъждане на отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2016 г., състояло се на 29 май в присъствието на кмета Владимир Георгиев, заместник-кметовете Васил Сайменов и Люба Кленова, секретаря на Общината Ангелина Вангелова. В голямата зала на петия етаж в сградата на Общината бяха и съвсем малко редови граждани, въпреки че предварително бяха поканени представители на бизнеса, на неправителствени организации и „цялата общественост”.
Освен отчет за бюджета, предствени бяха и отчети за изпълнение на сметките за средства от ЕС и за общинския дълг. Това бе направено и с оглед на формирането на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години.
Мнения и препоръки беше възможно да се изпращат на електронната поща на Общината – samokov@samokov.bg, както и в деловодството в самата сграда на ул. „Македония” 34. Отчетът за изпълнение на бюджета бе публикуван предварително и на интернет страницата на Общината – www.samokov.bg.
В половинчасовото си експозе С. Шехтанова представи отчетите по „пера” и изтъкна, че Общината няма просрочени задължения и че разходите са съобразени с решенията на Общинския съвет. Най-голям дял от разходите са в сферата на образованието. Програмата за строителство и ремонт пък е била на стойност 6.1 млн. лв.
Погасени са през миналата година заемите за реконструкция и обновяване на болницата и за депото. През годината са сключени два нови договора за кредит – на стойност 1.7 млн. лв. за модернизация на уличното осветление и на стойност 2 млн. лв. за изграждане на крайречната зона. „И двата заема са за 5 години и се обслужват в срок”, подчерта зам.-кметът.
Единственият изказал се – Бойчо Стамболийски, постави няколко въпроса. Той се оплака от липсата на обществен ред особено в кв. „Възраждане” и изрази мнение, че ремонтът на улиците се извършва с некачествени материали. Стамболийски поиска по-подробен отчет за разходите, свързани с депото за отпадъци и поиска да разбере колко пари се отделят за социален, а не за бизнес туризъм, както и дали някои фирми няма да заграбят училищни и църковни горски имоти.
В отговора си г-жа Шехтанова посочи, че с оглед развитието на туризма един ден в седмицата културните обекти работят с безплатен вход. Предвидено е старото сметище през тази година да се рекултивира, благоустроени са улиците „Ген. Радзишевски”, „Граф Игнатиев”, „Грънчар” и много други в града и селата. Кметът Георгиев пък допълни, че ще се заинтересува от състоянието на съответните горски имоти.

Тодор Попов

Leave a Reply