Новини, Образование

„Самоков през моите очи”

В празник се превърна занятието на клуб „Краезнание” при 4 клас на ОУ „Христо Максимов” на 5 април. И темата – „Самоков през моите очи” по проекта „Твоят час”, и развълнуваните, пременени в оригиналните си униформи ученици, обещаваха много емоции на участниците в трите отбора и на гостите.
Учителката Любомира Тинчева бе предвидила разнообразни форми на работа. От изработените табла и разказите на децата проличаха знанията им за името на Самоков, и за едни от емблемите на града ни – Голямата чешма и Сарафската къща. Фактите се допълваха и с цитати от описания на чужди пътещественици. Презентация пък показа посещенията на учениците в Бельова черква, Митрополитската черква, Долномахаленската черква, храм „Св. Никола”, Девическия манастир. Уважение към други религии пролича от стари снимки на Джамията и Синагогата.
Вълнения донесаха и 11-те въпроси от викторината за историята на Самоков. По-трудни се оказаха въпросите за имената на старите занаяти на самоковци, но и на тях бе отговорено. Учениците показаха, че познават и легендите за миналото на родния град. Накрая учителката възкликна: „Справихте се чудесно, надявам се още да навлезете в изучаване на историята на Самоков.”
Много факти се изтъкнаха, доста неща си припомниха и научиха учениците, а и гостите – за историята, за културата, за първото девическо училище. Заслужени бяха аплодисментите на ученици, учители и гости за показаното в този час по родолюбие.

Евгения Попова

Leave a Reply