Новини, Политика

Самоков си има кмет

Настана изборно време. Кандидати, партии, коалиции са в надпревара с обещания, концепции, визии. Едни от тях звучат наивно, други лъжовно до смехотворност, трети на пръв поглед значими, но необезпечени ресурсно. Има и четвърти, и пети с различна тежест, но в края на краищата ще натежи вотът на избирателите. Съществува обаче една безспорна тежест и тя е полезното и нужното, направено за общината през изтеклия мандат. И ако не си предубеден и натоварен с политически негативизъм, ще признаеш съграденото и извършеното, защото то „бие на очи“.
– Благоустроени квартали и площадни пространства.
– С естетически вкус разработени и построени кътове за отдих и безопасни игри на децата.
– Оразмерено покритие на центъра и периферията със спортни площадки и частично със спортни уреди и велоалеи.
– Оригинално изграденият Въжеград.
– Грижа за възрастните жители на общината с изградените клубове по райони и екопътеки в достъпни местности.
– Качествен ремонт на училищата и детските градини, съпътствувани с технически обновление на оборудването и обзавеждането.
– Осигуряване на модерна диагностична и лечебна апаратура в доболничното и болничното лечение.
– Организиране на празници и чествания в града и селата с умелото съчетаване на историчност и съвременност.
– Визуализация на историческата ни памет.
– Поддържане реномето на Самоков като спортен град с национално значение.
Всичко изброено и неизброено, изградено и започнато през мандата, са продукт на целенасочени действия и усилия на кмета Владимир Георгиев, неговия екип, на подкрепата от по-голямата част от Общинския съвет и безспорно на неговия председател Силвия Стойчева.
Несъмнено Владимир Георгиев е в центъра на тази градивна за общината дейност. Той влезе „навътре“ в ролята си на кмет благодарение на солидното си образование, работоспособност и умение да привлича и работи с хора амбициозни, с професионални умения, и креативни. Неговата харизма не е показно-демонстративна, а вградена в характера му и се изявява естествено. Толерантното му отношение към опонентите го прави желан партньор не само сред еднопартийци, а с всеки добронамерен човек. Достъпът до него и общуването с него не е осеяно с бюрократични бариери, а по човешки възможно.
На този позитивен фон от практически дела и личностни качества нужно ли е да се колебаем?
Имаме си кмет!
Какво да очакваме от него в новия мандат?
То е кодирано в снимката на първото модерно техническо съоръжение, дало името на града – самоково. Добивът и първичната преработка на желязо в района стимулира развитието на града и го превръща в най-развития промишлен център в европейската част на Османската империя. Този код, вписан в името и просперитета на града, задължава ръководството в лицето на кмета Владимир Георгиев и неговия екип, да превърнат следващия мандат в мандат преди всичко на икономическото развитие със следните приоритети:
– В промишлеността, освен търсенето на инвестиции за иновативни производства, всячески да бъдат подкрепени и улеснени предприятия като „Самел-90“, „Пластимо“, сладкарското производство, строителството, кооперативните форми на сдружаване, семейния бизнес и услугите.
– В ски туризма, освен Боровец да намери по-добри и реализуеми варианти за Говедарци, Мальовица, Бели Искър.
– Да се разработи визия за историческия и културния туризъм, за пешеходния туризъм в богатството от планини – Рила, Витоша, Люлин, Плана, Лакатишка Рила, Средна гора, Верила, Лозенската планина, където има място за селски туризъм, което по същество е и препитание за жителите на община Самоков.
– Подготовка на кадри в образованието, но според нуждите на икономиката, а не по „модерни“ специалности, без възможност за реализация.
– В селското стопанство, освен суровинен продукт да произвеждаме и продукти с добавена стойност.
Мисля си, че тандемът Владимир Георгиев и Силвия Стойчева, усилен с екип от опитни професионалисти и кадри с хъс, ще продължи да работи за добруването на хората и просперитета на Самоковския край.

Николай Радоев Николов
председател на клуб „Лява алтернатива в БСП”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Leave a Reply