Новини, Шарен свят

Самоосигуряващите се могат да променят вида на осигуряването си до 1 февруари

До 1 февруари т. г. самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето – декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице /срокът е 31 януари, но денят е неделя/.
Самоосигуряващите се сами определят вида на осигуряването, за което правят осигурителни вноски – за фонд „Пенсии” – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.
Декларираният вид на осигуряване чрез подадена декларация се прилага за цялата година, като през годината не може да се променя заявеният вид осигуряване. Може да се променя само осигурителният доход, върху който се дължат авансови осигурителни и здравноосигурителни вноски.
Образецът на декларацията е публикуван на сайта на НАП – www.nap.bg.

Leave a Reply