Новини, Шарен свят

Самоосигуряващите се могат да променят вида осигуряване до 31 януари

Саомоосигуряващите се задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на ДОО /Държавно обществено осигуряване/, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
Видът на осигуряването на самоосигуряващите се може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по образец от изпълнителният директор на НАП /Националната агенция по приходите/. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.
В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се определят вида на осигуряването си, като подават декларация по образец в териториалната дирекция на НАП. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избраният и декларираният вид осигуряване.
Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.
В помощ на самоосигуряващите си при спазването на осигурителното законодателство НАП започва отпечатването на 50 000 информационни брошури. Те ще бъдат разпространени до края на януари в офисите на агенцията в цялата страна. Целта на брошурите е да се представят основните моменти и срокове при декларирането и плащането на осигурителни вноски от самоосигуряващите се. В допълнение на това на интернет страницата на НАП www.nap.bg ще бъде качен разширен вариант, придружен с примери при определяне на окончателния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се.
Повече информация и консултации за попълването на данъчни и осигурителни декларации можете да получите на тел. 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна.

Leave a Reply