Новини, Шарен свят

Самоосигуряващите се плащат осигурителни вноски по ЕГН

Всички самоосигуряващи се плащат осигурителни вноски в териториалната структура на НАП по ЕГН, а не по БУЛСТАТ номер на дружеството, чрез което са декларирали, че се осигуряват. В платежния документ е необходимо да се впише само ЕГН, без да се попълва БУЛСТАТ.
Промяната в осигурителното законодателство влезе в сила през 2010 г., но все още голяма част от самоосигуряващите се правят грешки при попълване на платежните си нареждания и внасят осигуровките си по БУЛСТАТ. От НАП предупреждават, че това прави невъзможно обързването ва декларираните от самоосигуряващите се задължения с платените от тях осигурителни вноски и така има вероятност коректните платци да се окажат длъжници.
Приходната агенция съветва клиентите си, ако установят подобно разминаване в направените и отразени плащания, да посетят офиса на НАП по постоянния си адрес, като представят и платежни документи за извършените преводи към бюджета.
Плащането на осигурителни вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по rнтернет. Осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на териториалните структури на НАП.
При попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напишат точният размер и вид на осигурителните вноски, кодът за вид плащане, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането. При подготовка на платежните документи самоосигуряващите се задължително попълват само полето „ЕГН на задълженото лице”.
Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП, се намират в рубриката „Плащане” на интернет страницата на агенцията (www.nap.bg).
Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, клиентите могат да получат на тел. 0700 18 700 на цената на един разговор.

Leave a Reply