Само 15 от 120 гатера са напълно законни

Емил Трендафилов

Прокурорска проверка е показала, че само 15 от общо 120 гатера на територията на общината са с изрядна документация. При останалите 105 гатера не е направено всичко необходимо по подготовка на документацията за въвеждането им в експлоатация.
Проверката е извършена от представители на Районната прокуратура, РУП-Самоков, Изпълнителната агенция по горите и регионалните дирекции по горите в София и Благоевград.
Прокуратурата се е самосезирала във връзка с публикации за нарушения, след срещи с ръководители на общината и след предявени искания на горски служители на 29 април и 19 декември 2012 г. и на 4 октомври 2013 г. Самата проверка е започнала на 10 февруари т. г.
Данни за резултатите огласи на 9 юли пред представители на местни медии прокурор Емил Трендафилов.
Проверявани са издадените разрешителни за ползване на производствена горска марка, както и на обекти, в които се реализира продукцията на гатерите.
От 27 май до 5 юни са проверени няколко фирми в общината, търгували с благоевградска фирма. Използвани са 399 превозни билета. При съпоставяне на сведенията в тях е установено, че в някои от екземплярите са вписани едни количества, а в приложенията, съхранявани в гатерите, те са снижени значително.
„Огромна работа е нужна, за да се докаже реално колко е добитата дървесина и колко е отчетена в Регионалната дирекция по горите”, подчерта г-н Трендафилов. Той добави, че са доказани редица пропуски в работата на държавните и местните структури.
При извършените проверки на издадени и преведени превозни билети за постъпила и преработена дървесина се установява, че в дневниците те не се вписват в момента на издаването им при пристигане на превозното средство. Има билети без попълнени реквизити или пък с поправки на дата и час, пореден номер в дневника, имена на издалия билета, липсват данни на километричния показател, липсват и подписи на „издал” и „приел”.
В дневниците на проверяваните обекти пък имало положени заверки с подпис от извършилите проверките горски инспектори към Регионалната дирекция по горите в София – офис Самоков, без да са отбелязани посочените по-горе пропуски и нарушения.
В някои фирми са установени и нарушения в съхраняването на дневниците – не са посочени адресите, не е извършена рекапитулация за постъпила и експедирана дървесина дори след проверки, извършени само десетина дни по-рано.
Налице са и други нарушения – не се вписват превозните билети в момента на издаването им, държат се повече от разрешените кочани; вземат се нови, без да са проверени и изписани старите.
„Проблемът е много сериозен. Предстои разследващите да установят дали има престъпления или се касае за административни нарушения от разрешаващите и контролиращите органи”, каза в заключение прокурор Трендафилов.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*