Новини, Шарен свят

Свободен интернет има вече в парк „Крайискърец”

В Самоков в близките дни ще има три зони със свободен интернет – в центъра, парк „Крайискърец” и Туристическата градина. Вече работи интернет точката в “Крайискърец”. WiFi мрежата е наречена “Рила” и е със свободен безплатен достъп.
Междувременно стана ясно, че са монтирани и другите две точки и в близките дни ще бъде пуснат свободен интернет и в центъра, и в Туристическата градина.
Нововъведенията стават факт в изпълнение на проект, чието финансиране е спечелено от Община Самоков.
Конкурсът е бил проведен по инициатива на Европейската комисия, кaто кандидатстването е станало през портала на проекта WiFi4EU. Община Самоков е получила ваучер за осъществяване на проекта на стойност 15 хил. евро.
Проектът предвижда поставяне на WiFi точки за достъп на обществени пространства. За тази цел се изгражда мрежа и се поставят адаптери и рутери. Wi-Fi точките за достъп вече са инсталирани от избрания изпълнител, като е използван ваучерът от ЕС.
С абонамента за високоскоростна широколентова връзка трябва да се осигури висококачествен интернет на потребителите. Общините са отговорни за финансирането на абонамента за интернет и за поддръжката на оборудването. При изпълнението на съответните условия ще се предлага безплатен и висококачествен безжичен достъп до интернет за всички граждани и посетители в посочените райони за период от поне три години.

Leave a Reply