Свободни места за „Старт в кариерата“

Две са обявените свободни работни места в общината, по които могат да кандидатстват младежи по програмата „Старт в кариерата“. Местата са в дирекция „Социално подпомагане“ и в Общинската служба „Земеделие“.
Могат да кандидатстват дипломирани висшисти на възраст до 29 години, като условието е да са регистрирани в Бюрото по труда като безработни и да нямат трудов стаж по специалността. Същевременно кандидатите трябва да имат специалност от висшето образование, съответстваща на посочената от работодателя за заемане на работното място.
Одобрените кандидати ще бъдат наемани на работа за 12 месеца. Крайният срок за подаване на документи е 30 октомври.
Програмата „Старт в кариерата“ се реализира чрез Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.   

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*