Новини, Обяви

Свободни работни места

Учител по история и цивилизация;
Учител по география и икономика;
Учител по математика;
Учител по български език и литература;
Учител по английски език;
Учител по руски език /лектор/;
Учител по физическо възпитание и спорт;
Учител на подготвителна група;
Възпитател;
Работник поддръжка в училище;

Справки: Бюрото по труда, стая 3

Leave a Reply