Новини, Шарен свят

Седем села кандидатстват за изграждане на малки обекти

Общо седем села от общината са кандидатствали пред ПУДООС /Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ към Министерството на околната среда и водите за изграждане на малки обекти – т. нар. дребномащабни мерки.
От Доспей, Рельово и Горни Окол искат в селата им да бъдат изградени детски площадки. От Алино кандидатстват за кът за отдих с чешма. Проект за благоустройство е подаден от Бели Искър. В Продановци пък, при одобрение, ще бъдат закупени и монтирани фитнес уреди. Така новият спортен комплекс в селото, включващ футболно, баскетболно и волейболно игрище, ще придобие още по-завършен вид.
Единственото в района село с езеро – Гуцал, също кандидатства – за благоустрояване именно на пространството около езерото. Ако се осъществи замисленото, тази част от селото ще придобие много по-атрактивен вид и би могла да стане любимо място за разходки и отдих.
Всеки от горните обекти е на стойност до 10 хил. лв. Крайният срок за подаване на документи бе 2 март. Отделните проекти ще се оценяват от специална комисия.

Leave a Reply