Новини, Шарен свят

Седмична програма на канал “Рила”

ПОНЕДЕЛНИК – 28 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 548
09:00 Сериал – 3 еп. повторение
09:50 Последният Дон – 2 еп.
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 29 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Последният път, когато видях Париж
13:40 Тема
14:10 Изворче 515
14:40 Сентенции
14:30 Игр. филм: Маркизата
16:20 Последният Дон – 3 еп.
17:05 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 30 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Сериал – 4 еп.
22:10 Игр. филм: Злокобният
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 Фолклорна трапеза 136
01:00 Сентенции

ВТОРНИК – 29 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Сериал – 4 еп. повторение
09:50 Служба 21 – 5 еп.
10:35 Багрите на българското 334
11:05 Изумрудената огърлица – 30 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Открадната свалка
13:10 Фолклорна трапеза 136
14:10 Подбрахме за вас
15:00 Игр.филм: Обесеният
16:15 Служба 21 – 6 еп.
17:00 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 31 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 548
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал – 5 еп.
22:00 Игр. филм: Тя е влюбена
23:35 Новини
23:45 Тема
00:15 Сентенции

СРЯДА – 30 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 5 еп. повторение
09:50 Нощта на лисицата /док. филм/
10:35 Да сме живи, да сме здрави 564
11:05 Изумрудената огърлица – 31 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Първата спокойна нощ
13:55 Да сме живи, да сме здрави 564
14:25 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Голи хълмове
16:15 Майки за всеки случай /док. филм/
17:05 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 32 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Да сме живи, да сме здрави 564
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал – 6 еп.
22:00 Игр. филм: Лас Вегас
23:40 Новини
23:50 Песни за душата 548
00:20 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 1 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 6 еп. повторение
09:50 Последният Дон – 3 еп.
10:35 Самоковче
11:00 Изумрудената огърлица – 32 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Прекалено млада, за да умре
13:15 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Джошуа
16:25 Последният Дон – 4 еп.
17:10 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 33 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 517
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал – 7 еп.
22:00 Игр. филм: Алената смърт
23:30 Новини
23:40 Сентенции

ПЕТЪК – 2 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 7 еп. повторение
09:50 Служба 21 – 6 еп.
10:35 Изворче 517
11:05 Изумрудената огърлица – 33 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Фани и Александър
14:50 Сентенции
15:00 Игр. филм: Скитниците
16:25 Служба 21 – 7 еп.
17:10 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 34 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 335
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал – 8 еп.
22:00 Игр. филм: Критичен ход
23:35 Новини
23:45 Изворче 517
00:15 Сентенции

СЪБОТА – 3 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 8 еп. повторение
09:50 Песни за душата 549
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 34 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Цезар и Клеопатра
13:45 Багрите на българското 335
14:15 Самоковче
14:35 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Частен детектив
16:35 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 35 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 137
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал – 9 еп.
21:50 Игр. филм: Записки под възглаквата
23:50 Багрите на българското 335
00:20 Сентенции

НЕДЕЛЯ – 4 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Тема
09:00 Сериал – 9 еп. повторение
09:50 Китка здравец от Рила /с. Радуил 2/ 2010 г.
10:05 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 35 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Циганско време 1 и 2
14:05 Фолклорна трапеза 137
15:05 Игр. филм: Муси
16:25 Самоковче
16:45 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 36 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Панайот Панайотов /08.2002/
19:05 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал – 10 еп.
21:50 Игр. филм: Рейнджъри
23:30 Сентенции

Leave a Reply