Новини, Шарен свят

Седмична програма на канал “Рила”

ПОНЕДЕЛНИК – 12 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 550
09:00 Да бъдеш Ева – 16 еп. повторение
09:45 Семейство Касиди – 2 еп.
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 43 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Аз съм Дина
13:40 Тема
14:10 Изворче 518
14:40 Сентенции
15:00 Игр. филм: Агнес Браун
16:30 Семейство Касиди – 3 еп.
17:00 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 44 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да бъдеш Ева – 17 еп.
22:05 Игр. филм: Хазарт
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 Фолклорна трапеза 138
01:00 Сентенции

ВТОРНИК – 13 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 17 еп. повторение
09:45 Служба 21 – 9 еп.
10:30 Багрите на българското 336
11:00 Изумрудената огърлица – 44 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сто дни до заповедта
12:50 Фолклорна трапеза 138
13:50 Подбрахме за вас
15:00 Игр.филм: Свръхчовек
16:30 Служба 21 – 10 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 45 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 550
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 18 еп.
21:55 Игр. филм: Спотаен в засада
23:25 Новини
23:35 Тема
00:05 Сентенции

СРЯДА – 14 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 18 еп. повторение
09:50 Слоновете-прокл.на бялото злато /док. филм/
10:50 Сентенции
11:00 Изумрудената огърлица – 45 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Рандеву
13:20 Офроуд 2011
14:30 Игр. филм: Смъртоносен дубъл
16:00 Горилите /док. филм/
17:00 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 46 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 590
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 19 еп.
21:55 Игр. филм: Манхатън от упор
23:15 Новини
23:25 Песни за душата 550
23:55 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 15 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 19 еп. повторение
09:50 Семейство Касиди – 3 еп.
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 46 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Малкият Буда
14:00 Балкан фолк 590
14:40 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Опасна любов
16:35 Семейство Касиди – 4 еп.
17:05 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 47 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 519
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 20 еп.
21:55 Игр. филм: Победена истина
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 590
00:20 Сентенции

ПЕТЪК – 16 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 20 еп. повторение
09:45 Служба 21 – 10 еп.
10:30 Изворче 519
11:00 Изумрудената огърлица – 47 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кървав сърф
13:30 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Рокаджията
16:25 Найтмен – 1 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 48 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 337
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 21 еп.
21:55 Игр. филм: Морският вълк
23:30 Новини
23:40 Изворче 519
00:10 Сентенции

СЪБОТА – 17 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 21 еп. повторение
09:45 Песни за душата 551
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 48 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Комисар Селена
13:10 Багрите на българското 337
13:40 Офроуд 2011
14:50 Сентенции
15:00 Игр. филм: Любовта на Ахил
16:30 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 49 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 139
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 22 еп.
21:45 Игр. филм: Избави ни от злото
23:15 Багрите на българското 337
23:45 Сентенции

НЕДЕЛЯ – 18 декември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Тема
09:00 Да бъдеш Ева – 22 еп. повторение
09:45 Релакс
10:25 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 49 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Приключението на Артур
13:10 Ансамбъл „Пирин” /08.2004/
14:05 Фолклорна трапеза 139
15:05 Игр. филм: Поли Шор е мъртъв
16:25 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 50 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Бялата порта на Рила 1 /08.2004/
19:50 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 23 еп.
21:45 Игр. филм: Загадката
23:15 Сентенции

Leave a Reply