Новини, Шарен свят

Седмична програма на канал “Рила”

ПОНЕДЕЛНИК – 21 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 547
09:00 Банд.Петербург: Арестант – 7 еп. повторение
09:50 Големите музеи на Америка – 32 еп.
10:20 Да сме живи, да сме здрави 563
10:50 Сентенции
11:00 Изумрудената огърлица – 22 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Барон Мюнхаузен
13:35 Да сме живи, да сме здрави 563
14:05 Тема
14:35 Изворче 514
15:05 Игр. филм: Най-лудият керван на Запада
16:30 Последният Дон – 1 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 23 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Да сме живи, да сме здрави 563
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Банд.Петербург: Оперативен – 1 еп.
22:10 Игр. филм: Пурпурно сърце
23:50 Новини
00:00 Спортен обзор
00:10 Фолклорна трапеза 135
01:10 Сентенции

ВТОРНИК – 22 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Банд.Петербург: Оперативен – 1 еп. повторение
09:50 Служба 21 – 3 еп.
10:35 Багрите на българското 333
11:05 Изумрудената огърлица – 23 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Парите на глупака
13:10 Подбрахме за вас
15:00 Игр.филм: Даниел Бунг – следотърсача
16:15 Служба 21 – 4 еп.
17:00 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 24 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Оперативен – 2 еп.
22:00 Игр. филм: Гориво в кръвта
23:55 Новини
00:05 Тема
00:35 Сентенции

СРЯДА – 23 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Оперативен – 2 еп. повторение
09:50 Сред акулите /док. филм/
10:30 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 24 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изгубеният рай
13:25 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Юма
16:15 Нощта на лисицата /док. филм/
17:00 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 25 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 588
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Оперативен – 3 еп.
22:00 Игр. филм: Обир
23:45 Новини
23:55 Песни за душата 547
00:25 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 24 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Оперативен – 3 еп. повторение
09:50 Последният Дон – 1 еп.
10:35 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 25 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Лов на пирани
13:45 Балкан фолк 588
14:25 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Камбаните на Сан Анджело
16:15 Последният Дон – 2 еп.
17:00 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 26 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 516
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Оперативен – 4 еп.
22:00 Игр. филм: 3 000 мили до Грейсланд
00:00 Новини
00:10 Балкан фолк 588
00:50 Сентенции

ПЕТЪК – 25 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Оперативен – 4 еп. повторение
09:50 Служба 21 – 4 еп.
10:35 Изворче 516
11:05 Изумрудената огърлица – 26 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Музика на късмета
13:25 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Синята земя
16:30 Служба 21 – 5 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 27 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 334
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Оперативен – 5 еп.
22:00 Игр. филм: Смъртта дебне на разсъмване
23:30 Новини
23:40 Изворче 516
00:10 Сентенции

СЪБОТА – 26 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Оперативен – 5 еп. повторение
09:50 Песни за душата 548
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 27 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Наследството на Ферамонти
13:40 Багрите на българското 334
14:10 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Злокобна среща
16:35 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 28 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 136
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Банд.Петербург: Журналист – 1 еп.
21:50 Игр. филм: Шепот
23:20 Багрите на българското 334
23:50 Сентенции

НЕДЕЛЯ – 27 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Тема
09:00 Банд.Петербург: Журналист – 1 еп. повторение
09:50 Китка здравец от Рила /с. Радуил 1/ 2010 г.
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 28 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Обучението на феите
13:20 Р. Стойков и Д. Добринова /08.2008 г./
14:05 Фолклорна трапеза 136
15:05 Игр. филм: Опасни игри
16:30 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 29 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Руски ансамбъл „Душа”
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Банд. Петербург: Журналист – 2 еп.
21:50 Игр. филм: Безразсъдни и диви
23:25 Сентенции

Leave a Reply