Новини, Туризъм

Семинар в “Хъб-а” обсъди тенденциите в туризма

В „Хъб-а” на 28 ноември се състоя семинар под наслов „Бъдете там, където са вашите туристи – тенденции и възможности в навечерието на 2019 г.“. Участваха професионалисти хотелиери от Самоков, Боровец, Говедарци и др. Целта беше местните хотелиери да се запознаят с нуждите на потребителите, с възможностите за тяхното удовлетворяване, както и да се разкрият и обсъдят тенденциите и промените в сферата на туризма в навечерието на новата година.
Лектори бяха Константин Занков, основател на консултантска и маркетингова компания “TRAVEL MIND” и главен експерт към Института за анализи и оценки в туризма, и Стоян Стоянов, собственик на комуникационна агенция „ProWay”, създател на информационната платформа EventsPRO.bg и преподавател по масови комуникации в Нов български универститет.
Организатор на семинара бе фондация СИЙД, а съдействие оказа и Общината. В разискванията участва и зам.-кметът Люба Кленова.

Leave a Reply