Новини, Туризъм, Шарен свят

Семинар по социални проблеми

В конферентната зала на хотел „Арена“ на 20 октомври се състоя обучителен семинар, посветен на актуални социални проблеми.
Лекция на тема „Предлагане на туристически услуги за хора с двигателни увреждания. Необходимост от знания и умения за предоставяне на специализирани туристически услуги“ изнесоха доц. д-р Ивайло Владев и доц. д-р Милена Стоянова от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.
Обсъдени бяха възможностите за предоставяне на достъпен туризъм в общината и за създаване на туристически продукт за местни хора с двигателни увреждания.
Диана Найденова, експерт „Трудова заетост“ към КНСБ, пък говори за пазара на труда и рисковите групи в условията на коронавируса, за ролята и значението на социалното предприятие и агенцията за временна работа, за частичната и постоянна заетост на хората от рисковите групи.
В самото начало управителят на „Социал Травел“ ЕООД и ръководител на проект Борислав Бойчев запозна присъстващите със структурата и целта на социалното предприятие, а накрая на семинара интерес предизвика представянето на специализирано транспортно средство за хора с двигателни увреждания.

Leave a Reply