Новини, Образование

Септемврийското съвещание очерта задачите през новата учебна година

В Етрополе на 11 септември се състоя септемврийското съвещание на директорите на училища и детски градини от Софийска област.
Съвещанието бе ръководено от началника на Регионалния инспекторат по образованието Мила Манчева. Приветствие поднесе кметът на Етрополе Георгиев. Присъстваха и всички експерти от Регионалния инспекторат. Всеки от тях говори по различни проблеми, свързани с документацията и началото на новата учебна година. Бяха посочени конкретни казуси, дадени бяха отговори на всички въпроси на директорите.
Заверката на Образец 1 за училищата и Образец 2 за детските градини ще се извърши в периода 16–24 септември. Новото е, че графикът на заверката не е по общини, а според вида на училищата – професионални, профилирани, основни, средни, СОУ и ОПУ.
Г-жа Манчева коментира резултатите за отминалата учебна година от зрелостните изпити и външното оценяване. Като цяло те са добри, но има случаи на преписване при седмокласниците и донякъде при зрелостниците; квесторите не навсякъде са били на ниво; допуснати са някои пропуски при оформяне на изпитните работи. В национален мащаб Министерството на образованието и науката е констатирало много ученици-второгодници, които не са отбелязани в учебната документация.
Рядко се правят проверки в часовете на преподавателите – от министерството са пресметнали, че един учител е посетен от експерт в свой час средно на 10 години. Затова трябва да се засили контролната дейност на директорите.
Напомнено бе, че трябва да се спазват изискванията на Наредба 7 на министерството за броя на учениците в паралелките и децата в групите на детските градини.
Поставен бе акцент върху повишаването на квалификацията на педагозите. Заделените за тази цел финансови средства трябва да се ползват от всички учители от дадено училище.
Разрешен е въпросът кой има право да преподава третия модулен час по физическо възпитание и спорт – съгласно Постановление на Министерския съвет № 262 от 29 август 2014 г. в начален етап този час може да се осъществява и от началните учители, а не само от дипломиран учител от Националната спортна академия, както бе записано в предишното постановление.
Г-жа Манчева призова директорите да се включат в осъществяването на две национални начинания:
. По инициатива на президента Плевнелиев съвместно Министерството на образованието и науката и Министерството на културата провеждат кампанията „България чете” – „Чети с мен” за периода от 28 септември 2014 г. до септември 2015 г.
. Другата инициатива е на Съюза на работодателите в образованието – за подпомагане на пострадалите при наводненията училища под надслов „Да върнем вярата в доброто”.

Жулияна Костова
гл. експерт „Образование, младежки дейности и спорт” в Община Самоков

Leave a Reply