Сериозни средства за здравеопазване и социални дейности

В проекта за бюджет на Община Самоков през 2022 г. са предвидени сериозни средства за сферите на здравеопазването и социалните дейности. Както е известно, проектът ще бъде подложен на обществено обсъждане на 18 март.
Предстои да се осъществи проект за основен ремонт на Детското отделение в „МБАЛ-Самоков“. Ще се ремонтира и покривът на сградата на болницата, като се подменят и улуците, които вече ще бъдат с нагреватели. Планирани са и пари за закупуване на нова медицинска техника.
Предвижда се да се обнови подходът към лечебното заведение и да се ремонтират паркингът и естакадата към филиала на Центъра за спешна помощ.
Ще бъде осигурено и медицинското обслужване в здравни кабинети на 950 деца в детските градини, 68 момичета и момчета в яслените групи и на 3883 ученици от общинските и държавните училища. Ще продължат работата си здравните медиатори. Отново ще бъдат отпуснати стипендии за обучение на медицински сестри.
През годината ще бъде поета издръжката на двата дневни центъра за услуги за възрастни хора. Общо 146 са потребителите в двата дома за стари хора в Самоков и Ковачевци. Ще продължат да функционират Центърът за настаняване от семеен тип /с 14 деца/ и Центърът за социална рехабилитация и интеграция на 40 деца и възрастни с увреждания. Дневният център за деца и младежи с увреждания пък ще работи с 20 деца и млади хора. Центърът за обществена подкрепа ще осигурява грижа и кризисно настаняване. Планира се още Корпусът за предоставяне на социални услуги за деца до 7 години от социално уязвими семейства да помага на повече от 300 семейства.
Ще продължи и изпълнението на проектите „Лична помощ” /с 268 потребители/, „Асистентска подкрепа” /140 потребители/, „Топъл обяд” /170 лица/. Домашният социален патронаж ще обгрижва общо 180 души, като към сградата му ще бъде изграден и навес.
Осигурява се и финансовата издръжка на седем клуба на пенсионера.  Ще бъде дооборудвана изградената през миналата година социална кухня. Ще се монтира и вентилация на кухнята и столовата към нея. Предвижда се да се извърши и ремонт на тоалетните към Дневния център за възрастни хора в кв. „Възраждане“. Достъпна среда ще бъде осигурена в Дома за стари хора в Ковачевци.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*