Новини, Политика

Сериозно предизвикателство пред местната власт

Владимир Георгиев

Ирена Коцева

Изборът от Общинския съвет на председател от ГЕРБ /Ирена Коцева/ и от гласоподавателите на кмет от БСП /Владимир Георгиев/ поставя, поне на пръв поглед, сериозно предизвикателство пред местната власт. Политическите опоненти трябва да намерят начини не само за противодействие, но и за взаимодействие, ако искат наистина градът ни и общината да се развиват. Алтернатива като че ли няма. В противен случай дейността на съвета, оттам и на управата като цяло, а до известна степен и на цялата община, ще бъде блокирана или поне силно затормозена.
Мнозинството при избор на председател се формира от десноцентристки, десни, центристки и дори левоцентристки партии и коалиции /ГЕРБ, “Бъдеще за Самоков”, ЛИДЕР, ДПС-Евророма, Българска социалдемокрация/. За някои тази негласна своеобразна коалиция политически е странна. Близкото бъдеще ще покаже дали това е стратегически ход или представителите на съответните политически сили ще гласуват не съгласувано, а според обсъжданите проблеми и конкретното свое становище по тях.
Свой кандидат за председател /в лицето на Стоян Пашов от “Самоковци за Самоков”/ припознаха съветниците от самото гражданско сдружение, подкрепени от колегите си от БСП.
Предстоящото сформиране на председателски съвет и на комисии със съответни ръководства към Общинския съвет ще покаже доколко евентуално могат да настъпят някакви промени в разслоението на силите.
Във всеки случай в състава на местния парламент влязоха представители общо на цели 7 партии, коалиции и сдружения – по 7 са общинските съветници от ГЕРБ и БСП, 5 – от “Самоковци за Самоков”, 4 – от ДПС-Евророма, по 2 – от БСД, ЛИДЕР и “Бъдеще за Самоков”. Явно е, че една успешна бъдеща работа ще изисква повече разбиране на другия и определени компромиси. Дано те не бъдат в ущърб на общината и населението.
Интересно е, че някои от местните депутати в предишни мандати са били представители на други партии. Дали промяната се дължи на развитие на политическото им мислене или на други причини може само да се гадае.
Значително е обновлението в ГЕРБ, където 4 от съветниците са нови. На другия полюс е ДПС-Евророма с познати лица. Подобна е картината и при депутатите от по-малките партии и коалиции. Новите лица в групата на социалистите също не са много.
На този фон прави впечатление присъствието на депутатите от “Самоковци за Самоков”, повечето от които не са били досега общинари и, естествено, не носят негативи. Само двама от тях са били съветници и то за по един мандат доста отдавна.
Като цяло обновлението в съвета е 50 % – половината от членовете му са били в законодателния орган на общината и при досегашния мандат, а другата половина са нови или относително по-малко познати лица.
Младите /до 40 г./ са единици, което не е чак дотам положително.
Основната част от съветниците са бизнесмени, икономисти и… лекари. Изненадващо скромно и озадачаващо е присъствието само на един юрист.
В съвета ще заседават двама бивши кметове и един ексръководител на местния парламент.
Плюс в сравнение с миналия съвет е засиленото присъствие на дами. Сега само в групата на ГЕРБ има пет жени, докато при предишния мандат в целия местен парламент нежните създания бяха точно толкова. Сега жените са общо 11 – почти 40 % от всички съветници, включително самият председател. Поне по този показател покриваме европейските норми. Остават и надеждите, че засиленото дамско присъствие ще доведе до повече взаимно разбиране и цивилизовано отношение, което несъмнено ще бъде от полза за дейността на съвета и за развитието на региона.

Leave a Reply