Новини, Политика

Сесии на Общинския съвет ще има на 6 февруари и 20 март

Бюджетът на общината за 2014 г. ще бъде приет на заседанието на Общинския съвет на 6 февруари, четвъртък. Тогава се очаква да се приемат още план за приватизация за годината и програма за управление и разпореждане с общинските имоти. Ще бъде отчетена и работата в тези направления през миналата година.
И на двете сесии ще бъдат разгледани и предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.

Leave a Reply