Новини, Политика

Сесията ще бъде в сряда

Априлската сесия на Общинския съвет ще се състои по изключение не в четвъртък, както обикновено, а в сряда, на 25 април, от 9 ч. в заседателната зала на петия етаж в сградата на Общината.
Местните депутати трябва да приемат годишните отчети и баланси на общинските предприятия и фирми за миналата година. Ще бъдат разгледани и докладни записки на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината.
В дневния ред са включени и изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Leave a Reply