Сесия на Общинския съвет ще има на 19 юли

Следващото заседание на Общинския съвет е насрочено за 19 юли, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии и на кмета.
В подготовка за сесията комисията по устройство на територията и екология ще заседава на 9 юли, понеделник, от 16 ч. На следващия ден от 13.30 ч. ще се съвещават членовете на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт. Участниците в комисията по здравеопазване и социални дейности се събират в сряда, на 11 юли, от 16 ч.
На 12 юли са заседанията на три комисии: по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи – от 14.30 ч., по законност, обществен ред и общинска собственост – от 15.30 ч. и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика – от 16.30 ч. На следващия ден от 13.30 ч. пък предложенията си ще оформят членовете на комисията по бюджет и финанси.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*