Новини, Политика

Сесия на Общинския съвет ще има на 20 март

Следващото заседание на Общинския съвет ще бъде на 20 март, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.
Ще бъдат разгледани предложения за решения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета.
През идната седмица ще заседават и самите комисии. В понеделник, на 10 март, от 16.30 и от 17 ч. ще се съвещават комисиите по разкриване и предотвратяване конфликт на интереси и по здравеопазване и социални дейности. На следващия ден по едно и също време – от 16 ч., се събират комисиите по устройство на територията и екология и по образование, култура, младежки дейности и спорт.
В сряда, на 12 март, от 15 и от 16 ч. ще заседават комисиите по бюджет и финанси и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. На 13 март от 15 ч. проблемите ще обсъждат участниците в постоянната комисия по законност, обществен ред и общинска собственост. В същия ден, но от 16,30 ч. пък е работната среща на членовете на временната комисия по въпроси, свързани с разпореждането и възстановяването на земеделски земи.

Leave a Reply