Сесия на Общинския съвет ще има на 21 май

Снимка: архив

Поредното заседание на местния парламент е насрочено за 21 май, четвъртък, от 9 ч. Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии на Общинския съвет и докладни записки на кмета на общината.
Подготвяйки се за сесията, в понеделник, на 11 май, съответно от 15 ч. и от 17,30 ч. ще заседават участниците в комисиите по здравеопазване и социални дейности и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. На следващия ден от 16 ч. пък ще се съвещават членовете на комисията по устройство на територията и екология.
На 13 май, сряда, от 16 ч. и от 16,30 ч. своите проекти за решения ще подготвят комисията по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, и комисията по законност, обществен ред и общинска собственост.
Подготвителната работа за сесията ще приключи на 14 май, за когато са планирани от 15 ч. и от 16 ч. разискванията в комисията по бюджет и финанси и в комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт.
На сесията през следващия месец, предвидена за 25 юни, съветниците трябва да приемат годишните финансови отчети на общинските търговски дружества и отчетите за дейността на общинските предприятия.
На вероятно последното заседание преди лятната ваканция, планирано за 23 юли, пък общинарите ще приемат доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата от Закона за читалищата /по чл. 26, ал. 2/ и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г.
И на двете последни сесии ще бъдат обсъдени предложения на комисиите към съвета, както и докладни записки на кмета на общината.
Програмите за сесиите и дневният им ред са били приети на заседание на Председателския съвет с участието на председателя на съвета Мая Христева и съветниците Александър Кроснев, Ангел Немов, Васил Благоев, Емил Кривошиев, Емилия Атанасова, Ивалина Трендафилова, Любомир Лобутов, Михаил Михайлов и Надка Янакиева.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*