Новини, Политика

Сесия на Общинския съвет ще има на 25 юли

Последното преди лятната ваканция заседание на местния парламент ще бъде на 25 юли, сряда. Ще бъде изнесен отчет за изпълнението на общинския бюджет през първото полугодие. Съветниците ще разгледат и докладни записки на постоянните комисии на съвета и на кмета на общината. В дневния ред са включени и изказвания на граждани.
Заседанията на комисиите ще бъдат през тази седмица. Във вторник, на 17 юли, от 15 ч. ще заседава правната комисия, а от 17 ч. – комисията по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. На следващия ден ще подготвят своите материали за сесията комисиите по бюджет и финанси, по култура, спорт, образование и младежки дейности и по устройство на територията. Заседанията са съответно от 15, 16 и 17 ч. Членовете на комисията по здравеопазване и социални дейности пък ще се съвещават в четвъртък, на 19 юли, от 17 ч.
Заседание на общинарите през ваканционния месец август няма да има. Според предварителния план първата общинска сесия след лятната ваканция ще се състои на 13 септември, четвъртък.

Leave a Reply