Зимни спортове, Новини, Спорт

Сесия по ски спорта да се състои

Отворено писмо до Общинския съвет и кмета

Ски спортът е важно средство за всестранно физическо, морално и духовно развитие на младежта, поради което е необходимо да се създават условия за неговото развитие и практикуване. Природните дадености на територията на общината са важна предпоставка за това.

В миналото и сега Самоков е инкубатор за израстване на високо разредни състезатели, които достойно са защитавали спортната чест на града и на България в международни състезания и на зимни олимприйски игри.

Курортът Боровец се утвърди като първокласен зимен център за практикуване на ски спорта и за провеждане на състезания от международен мащаб.

В Самоков има много преподаватели и треньори по ски с висше образование. Голяма част от тях през зимния сезон обучават чуждестранни любители скиори в Боровец. Отзивите за тяхната работа са положителни.

Юношата Владимир Зографски – състезател по ски скок, успешно представя нашия град и България в международни състезания от висока класа.

Въпреки посочените и други важни предпоставки за развитието на ски спорта в годините на т. нар. преход в общината се появиха и редица негативни неща. Съоръженията за ски скок в Самоков и Боровец са в лошо състояние, на хълмовете край населените места в общината не се построиха технически съоръжения /ски влекове/, в учебните заведения не се набавя инвентар за обучение на учениците в техниката на ски спорта – ски, щеки, обувки.

Спортните календари на клубовете и училищата са бедни на прояви.

В Боровец провеждането на международни прояви също намаля.

Няма перспективен план за развитието на ски спорта в общината.

Изхождайки от тези сконстатации и от редица други негативни неща, предлагам на уважаемия Общински съвет да вземе решение за провеждане на специална сесия на съвета, посветена на проблемите на ски спорта, като се приеме и многогодишен план /2013-2020 г./ за неговото развитие.

Добре би било на тази сесия да се поканят за участие представители на Министерството на физическото възпитание и спорта, Българската федерация по ски, Българския олимпийски комитет, клуб „Рилски скиор”, директори на училища и предприятия, кметове на села, бизнесмени, ветерани на ски спорта, настоящи състезатели.

Хубаво е тази сесия да бъде открита за граждани, желаещи да вземат участие.

Провеждането на такава сесия в Самоков ще даде отражение в цялата страна. По примера на нашия град и в други общини могат да се проведат подобни сесии, посветени на развитието на ски спорта.

Ако се реши да се проведе такава сесия, посветена на развитието на ски спорта в Самоков и района, аз съм готов да се включа активно в подготовката на материалите.

проф. д-р Димитър Дражев

почетен гражданин на Самоков

Leave a Reply