Новини, Политика

Сесия ще има на 22 юни

Следващото заседание на общинарите ще бъде на 22 юни, четвъртък, от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии на местния парламент и на кмета.
Подготвяйки сесията, комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще заседава в понеделник, на 12 юни, от 14.30 ч. На следващия ден ще се съвещават две комисии – по бюджет и финанси от 14 ч. и по устройство на територията и екология от 16 ч.
На 14 юни, сряда, от 15.45 ч. се събират членовете на комисията по здравеопазване и социални дейности. В четвъртък, на 15 юни, съответно от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. проблемите ще обсъждат членовете на комисиите по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи, по законност, обществен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика.

Leave a Reply