Новини, Политика

Силвия Стойчева – в европейския конгрес на местните власти

Председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева като един от представителите на Камарата на местните власти е член на българската делегация за мандат 2016-2020 г. на Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа. Предложението за състава на делегацията бе направено от ръководството на Националното сдружение на общините в Република България и разгледано и утвърдено от Министерския съвет на 15 юни.
От 19 до 21 октомври т. г. ще се състои 31-ата сесия на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Сесията е обновителна за състава на Конгреса и с нея ще се постави началото на новия 4-годишен мандат.
Българската делегация се състои от петима делегати и един заместник-делегат в Камарата на местните власти и един делегат и петима заместник-делегати в Камарата на регионите. При избора им се спазват принципите на балансирано географско представителство, справедливо участие на различните политически сили в органите на местната власт и справедливо представителство на жените и мъжете в изборните органи – минимум 30 % от състава на делегациите трябва да е от по-слабо представения пол.
В състава на българската делегация за мандат 2016-2020 г. като представители на Камарата на местните власти освен г-жа Стойчева влизат Арбен Мименов, кмет на Сатовча, Галина Стоянова, кмет на Казанлък, Дилян Млъзев, кмет на Елена и Красимира Германова, председател на Общинския съвет на Созопол. Заместник-представител е Николай Грозев, кмет на Нова Загора.
Камарата на регионите е с представител Иван Тотев, кмет на Пловдив. Заместник-представители са Красимира Анастасова, кмет на Долни чифлик, Никола Белишки, кмет на Панагюрище, Емил Найденов, председател на Общинския съвет на Горна Малина, Димитър Здравков, кмет на Садово, и Хатидже Алиева, председател на Общинския съвет на Търговище.

Leave a Reply