Култура, Новини

Симпозиум на „Онгъл” ще има в началото на октомври

В първите дни на октомври в Самоков ще се състоят традиционните есенни четения на асоциация “Онгъл”. На научната конференция ще бъдат представени резултатите от проучванията през лятото на научните работници в района /главно в Самоков, Радуил и Шипочан/, извършени от експедиция под ръководството на нашия съгражданин д-р Константин Рангочев.
В проучването са участвали специалисти от БАН и от музеите в Самоков, Русе и Враца, както и студенти от СУ „Св. Климент Охридски” и от Нов български университет.
Обект на изследване са били общественият живот през втората половина на миналия век, социалните взаимоотношения, миграцията на населението, туристическата дейност и бит. Във връзка с това са интервюирани десетки хора на възраст от 30 до 80 години.
Направен е и електронен каталог на книгите в няколко храма в общината. Сред тях, както отбелязват научните работници, има много ценни издания – още от средата на 16 в.
На конференцията през октомври ще присъства и темата за Паисий Хилендарски и неговото родно място. По този повод в авторитетната научна изява е поканен да участва и акад. Иван Радев от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, който напоследът е направил силно впечатление с интересни публикации по въпроса.
Предвижда се участниците в конференцията, която се организира с финансовата помощ на Общината, да посетят и реставрираната крепост „Цари мали град” над Белчин.

Leave a Reply