„Синя зона” за паркиране се въвежда: плащаме 1 лв./час в Самоков и 1.50 лв./час в Боровец

Според решение на общинските съветници от 21 декември на улици, площади и паркинги – общинска собственост, може да се въведе режим за платено паркиране – “синя зона” за леки и лекотоварни автомобили с маса до 2,5 т и на микробуси с до 12 места.
Обхватът и разположението на местата за платено паркиране ще се определят според схема, приета от Общинския съвет. Паркирането се регламентира във времето от 8 до 18 ч. за централна част на Самоков и за всеки ден от 8 до 22 ч. в Боровец. Таксата в зоните за платено почасово паркиране ще бъде 1 лв. за Самоков и 1.50 лв. за Боровец и ще се заплаща предварително. Заплащането ще става чрез закупуване от водача на билет от паркинг автомат, талон или чрез изпращане на SMS, съгласно изискванията на поставени в зоната табели.
Документът, удостоверяващ правото на престой в зоните за платено почасово паркиране, може да бъде: билет, закупен от паркинг автомат, с маркиран период на валидност, съответстващ на плащането за 1, 2, 3 или 6 часа; талон, закупен от Центъра за административно обслужване в сградата на Общината, от служител, обслужващ „синята зона” или от определени търговски обекти; съобщение чрез SMS таксуване; пропуск, издаден на физически лица с адрес в зоната; пропуск “Синя зона – служебен абонамент” за предплатено паркиране за определен период; служебен пропуск /за служебни коли/; карта за преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи лица с увреждания; карта за паркиране на ел. автомобили.
Пропуски ще предоставят правото на платено и/или безплатно паркиране на автомобилите на живущите или наемателите на жилище в зоната. Пропускът ще се издава на собственика или ползващия МПС по силата на право, различно от правото на собственост, безплатно за един автомобил. За всеки втори и следващ автомобил на лице или лица от живущите на дадения адрес ще се заплаща такса за 1 г. от 60 лв. с ДДС.
На улици, площади и паркинги – общинска собственост, където е въведен режим “синя зона”, на обозначени места се допуска платено паркиране “Служебен абонамент” след издаден от кмета специален пропуск. С карта за платено паркиране „Служебен абонамент” ще могат да се ползват физически и/или юридически лица, осъществяващи стопанска и/или друга дейност в недвижим имот, намиращ се в „синя зона” или непосредствено до нея. За юридически лица, стопанисващи търговски обекти или банкови институции в зоните с почасово платено паркиране, се допуска издаването на пропуск “Синя зона – Служебен абонамент” срещу предварително заплатен абонамент.
Цената на месечния абонамент за паркиране на конкретно място от 8 до 18 ч. в Самоков е 50 лв. с ДДС. За Боровец се предвиждат по-високи цени.
За физически лица, служебно ангажирани в сграда, намираща се в зоната с почасово платено паркиране, се допуска издаването на пропуск “Синя зона – Служебен абонамент” срещу предварително заплатен абонамент със срок от 1 месец до 1 г.
При изпълнение на служебните си задължения в зоните с почасово платено паркиране ще се допуска безплатно паркиране на служебни автомобили на административни и обслужващи звена на община Самоков, териториалните структури на държавни институции и аварийни групи на дружествата, обслужващи техническата инфраструктура.
На паркингите – общинска собственост, и на улиците, определени за паркиране, задължително ще се осигуряват места за преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи лица с увреждания.
След установяване на извършено от водача нарушение на изискванията служителите, обслужващи „синя зона”, самостоятелно или съвместно с длъжностни лица, определени от РУП-Самоков, могат да извършат принудително блокиране на автомобила чрез използване на техническо средство (скоба). Освобождаването на скобата ще се извършва след заплащане на такса от 30 лв. с ДДС, както и на дължимата сума за всеки час за почасово платено паркиране. Таксите и глобите ще постъпват в бюджета на Общината.

Можете да харесате

2Comments

Add yours
 1. 1
  Петър

  Добра статия.

  Само една молба – ще бъде ли възможно администратора на сайта да направи така, че препоръчаните статии отдолу да не са на 4-5-6 години? 🙂

 2. 2
  Цветан Цолов

  Чула жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак

+ Leave a Comment

*