Култура, Новини

„Сиромашка солидарност” като реквием за един публицист и добър човек – Пламен Пиргов

„Приятел” ознаменува 25-годишния юбилей на вестника и с издаване в книга – „Сиромашка солидарност”, посмъртно на творби на Пламен Пиргов, работил преди време в редакцията ни.
Колегата Пламен си отиде от този грешен свят едва на 57 години, в края на декември м. г. Той обаче остави много интересни публикации, излизали във в. „Приятел” през последните години – когато той работеше във вестника, а след това си остана наш сътрудник.
Решихме да съберем за юбилея избрани негови творби в книга и да я подарим на наши сътрудници, читатели, приятели. Тези своеобразни разкази-преживелици, есета и памфлети със сюжети от истинския живот разкриват наблюдателността на Пламен Пиргов, дарбата му на писател и публицист, а и умението да вижда проблемите на „малките” хора, на людете „долу”, да ги изважда на бял свят и да ратува за един по-смислен и достоен живот.
С творбите и душевността си Пламен остава в съзнанието ни като мерило за публицистика и преди всичко за почтеност и достойнство. Издавайки сборника с десетките негови произведения, ние изпълняваме, макар и отчасти, своя дълг към светлата памет на автора, а и към неговите герои, съхранили въпреки всички тегоби и несгоди най-важното – своята човещина.
„Сиромашка солидарност” бе издадена с финансовата подкрепа на Бойко Дамянов, управител на „Барс” ЕООД. Графичното оформление е на Надка Вардарова, а редактор е Тодор Попов.

Leave a Reply