Следващата сесия на самоковския общински съвет ще бъде на 25 октомври

В залата на петия етаж в сградата на Общината на 25 октомври, четвъртък, от 9 ч. ще се състои заседание на местния парламент. Ще бъдат разгледани предложения на постоянните комисии и на кмета на общината.
Членовете на комисията по образование, култура, младежки дейности и спорт ще се съвещават на 15 октомври, понеделник, от 13.30 ч. На следващия ден от 16 ч. проблемите ще разискват участниците в комисията по устройство на територията и екология. По същото време на следващия ден ще заседава комисията по здравеопазване и социални дейности.
На 18 октомври съответно от 14.30 ч., 15.30 ч. и 16.30 ч. предложенията си ще подготвят комисите по въпроси, свързани с разпореждането и възстановяването на земеделски земи, по законност, общеествен ред и общинска собственост и по европейски проекти, стопански дейности и туристическа политика. В петък, на 19 октомври, е последното съвещание – на комисията по бюджет и финанси.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*