Култура, Новини

„Словото в светогорската живопис на Захарий Зограф”

„162 години след създаването на този шедьовър на християнското изобразително изкуство в католикона на Великата Атонска Лавра е крайно време българската културна общественост да осъзнае, че тази творба е не само следващо най-високи традиции на православната култура изображение, но и в не по-малка степен могъщо въплъщение на словото. Ето тази негова основна характеристика на осъществен синтез между слово и изображение е, която се ражда в хода на разгръщането на уникалното в българската история общение и единение между Учител и Ученик, между книжовник и живописец. Няма друг толкова висок пример за подобно единство в общобългарското битие. Ето защо ние днес четем стенописите на Захарий Зограф не просто като отлично и творческо следване на православните иконографски образци, на предписанията от различни ерминии и художествени школи, а като боговдъхновено въплъщение точно на словото в сакралната му същност…”
С тези думи завършва новата си книга „Словото в светогорската живопис на Захарий Зограф” Мария Огойска. Изданието е богато илюстрирано с цветни репродукции. Издава го сдружение „Приятели на Света гора, Атон – България” с финансовата помощ на Американската фондация за България.
Книгата струва 10 лв. и може да се намери в редакцията на в. „Приятел”.
В редакцията може да се намери и друга книга на М. Огойска – „Междуписания”, посветена на кореспонденцията между Захарий Зограф и неговия учител Неофит Рилски.

Leave a Reply