Новини, Читателски

Сложете пластмаса в кошчетата – няма да се краде…

Миналата година бяха поставени нови кошчета за боклук в центъра на Самоков. Те бяха с метални кофички и с красива облицовка от дървени летвички и навесче. Но след два-три месеца остана само опаковката им. Хвърлиш ли боклук, пада на земята. Металните кофички сигурно са вече в… пунктовете за отпадъци.
Препоръката ми е тази година да се поставят пластмасови кофички в кошчетата. Предполагам, че тогава по-малко ще се крадат и ще останат да се ползват по-дълго време.

С. Попов

Leave a Reply