Служебна бележка

Изгубена студентска книжка на Лора Георгиева Бранкова, фак. № 23350121006 от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „Философия“, да се смята за невалидна.

Можете да харесате