Новини, Читателски

Сметища в централната част на града

На ул. „Подридна” 54 от години има необитаема къща. В двора, а и по тротоара има много боклуци, всичко е обрасло в буренаци. Трудно се минава по тротоара, а е и срамно в централната част на града ни са има толкова грозно място.
Вероятно собствениците имат наследници, които би трябвало да се погрижат да се облагороди този парцел. Ако не – Общината да се намеси. В случая вероятно става дума за частна собственост, но нека поне мястото се почисти и загради. Неприятна е такава гледка в центъра, а се пречи и на безопасността на движението. Подобно е положението и с голямата недостроена къща и нейния двор на ул. „Търговска”, източно от жилищния блок зад читалище-паметник „Отец Паисий”. Там поне има зид за ограда, но пък няма врата и разни граждани изхвърлят вътре в двора какви ли не боклуци. Мястото вече не прилича на нищо. Нека, ако не друго, се направи поне врата, за да се прекрати достъпа на случайни хора там. Става въпрос за място в идеалния център на Самоков. Излагаме се и пред гостите на града ни – българи и чужденци.

Leave a Reply