Новини, Шарен свят

Сметната палата прие без забележки годишния отчет на Общината

„Сметна палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на община Самоков към 31 декември 2013 година, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане. Финансовият отчет на община Самоков за 2013 г. се заверява без резерви”, се посочва в независимото одитно становище от април т. г.
Това стана ясно на общественото обсъждане на изпълнението на общинския бюджет за 2013 г., проведено на 9 май в Самоков.
Подробен отчет за постъпленията и изразходваните средства направи зам.-кметът Радослав Стойчев. Приходите през м. г. в общинската хазна възлизат на 25.4 млн. лв., което показва, че планът е изпълнен 95.5 %. Половината от тази сума – 12.5 млн. лв., са приходи от местни дейности.
По общо 17 проекта в общинската хазна са влезли около 7 млн. лв. Тези проекти включват изграждането на комплекса Цари мали град край Белчин, обновлението на отделения в болницата и др.
Кметът Владимир Георгиев допълни, че през годината редовно е правен отчет за изпълнението на бюджета чрез медии, при срещи с гражданите, на заседания на съвета. Според градоначалника е осигурена спокойна финансова обстановка. Повечето от проектите са приключени. Сега се мисли за нови проекти, като целта е да се осигурят повече средства и работни места. „Намерението ни е в Общината да няма отстъпление и финансовата стабилност да продължи, като управляваме открито”, заключи Георгиев.
Гл. счетоводител Даниела Йончева уточни, че през м. г. са получени много повече средства по оперативни програми в сравнение с предишни години, когато Общината е разполагала с повече свои финанси и са се разработвали по-малко проекти. Йончева добави, че според представители на Сметната палата Самоков е една от малкото общини в страната, на които отчетът за изпълнението на миналогодишния бюджет е одобрен без забележки.
На обсъждането присъстваха председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, ръководителите на постоянни комисии в съвета, общински съветници, служители в администрацията, граждани, представители на местни медии.

Е. Попова

Leave a Reply