Новини, Шарен свят

Смет за… енергия

Кметът Владимир Георгиев се срещна с изпълнителния директор на Асоциацията на българските градове и региони Ергин Емин. Обсъдена бе възможността за участие на Община Самоков в пилотен проект, свързан с подобряване на осведомеността на гражданското общество за оползотворяване на отпадъците. Чрез проекта ще бъдат представени възможности на гражданите за включване в политиките по либерализация на енергийния пазар и прехода към зелена икономика.
Целта е да се повиши гражданското съзнание за използването на възобновяеми енергийни източници и създаване на „Енергийни кооперативи” за подобряване на достъпа до евтина енергия. Енергийните кооперативи са сдружения, при които членовете им са едновременно производители и потребители на енергия, които чрез инвестирането във възобновяеми енергийни източници подобряват собствения си енергиен статус и подпомагат постигането на местните и националните цели за климата, чистотата на въздуха и др.
Предвижда се този проект да се реализира в регионалните центрове за управление на отпадъците в Костинброд и Самоков, което на практика ще обхване работата в това отношение в общо девет общини.
Възможно е дори да се приложи и форма за насърчаване на принципа „Сливи за смет”, в случая – смет за енергия.

Leave a Reply