Новини, Шарен свят

Смятат да подобрят уличното осветление чрез заем

Снимка: Александър Чавдаров

Публично бе обсъдено на 17 март намерението на Общината за поемане на дългосрочен дълг за осъществяване на проект за подобряване на уличното осветление в Самоков и селата в района.
Кметът Владимир Георгиев съобщи, че извършено обследване е доказало нуждата от подмяна на уличното осветление, което значително ще намали разходите за електроенергия, ще постигне по-добра осветеност през нощта, а ще има и екологичен ефект.
Представител на „Енефект” – фирмата, ангажирана с енергийното обследване, заяви, че при подмяната на сегашните осветителни тела с нови Led лампи ще се постигне значим икономически ефект не само от гледна точка на по-малката консумация на енергия. Новите тела имат 10 пъти по-дълъг живот от сегашните и постигат по-добра осветеност, като светлината им е близка до дневната. С новата мрежа ще може да се засили и контролът по незаконното ползване на електричество от уличното осветление.
Инж. Васил Кънев изтъкна, че сега Общината има големи разходи, въпреки че не навсякъде е осигурено качествено осветление. Той допълни, че светодиодното осветление е с много предимства – пести се енергия, намаляват се емисиите на вредни газове, подобрява се качеството на самото осветление, а така се допринася и за повишаване на сигурността по улиците и пътищата. Самите лампи имат 20-годишен живот.
От името на граждани Ангел Маринов запита как е запознато населението с проблема и изрази недоволство, че малко граждани участват в обсъждането. Според него не е направено достатъчно, за да се уведомят гражданите и да им се обясни, че предстои Общината да взема кредит.
Кирил Андонов пък предложи изпълнението на проекта да се възложи на местна фирма – „Самел-90”, за да се осигури работа на самоковци.
Кметът отговори, че гражданите са поканени на обсъждането чрез сайта на Общината и местните медии. В срок от един месец ще се приемат предложения, след което проблемът ще се обсъди в комисиите на Общинския съвет и накрая именно съветът ще реши дали да се кандидатства за кредита.
Георгиев поясни още, че след като се осигурят средствата, ще се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, каквито са законовите изисквания.
Зам.-кметът Сия Шехтанова обясни, че кредитът ще се изплаща през следващите години само от осигурените икономии. „Проектът ще има положителен ефект и върху екологията, радетели на която има в залата”, припомни Шехтанова.
Главният счетоводител на Общината Даниела Йончева добави, че бъдещото искане за кредит ще бъде отправено към Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Стойността е 1,8 млн. лв. Чрез този фонд се финансират 90 % от инвестиционните разходи. Общината ще осигури собствено финансиране за около 200 хил. лв. Срокът на погасяване на дълга е 5 години при лихва от 4,5 %. Анализът показва, че вложените инвестиции ще се възвърнат чрез осъществени икономии за 4 години и 9 месеца. Според тези сметки дългът ще се изплати от направената инвестиция.

Евгения Попова

Leave a Reply