Новини, Политика, Шарен свят

Сняг посрещна участниците в среща за зимната готовност в Боровец

Първи сняг посрещна участниците в работното съвещание, посветено на готовността на Боровец за новия зимен сезон. И в това имаше колкото символика, толкова и сурово предупреждение. Обикновено зимата ни изненадва, дали този път ние ще я изненадаме?
Съвещанието се състоя на 30 октомври и в него участваха областният управител Красимир Живков, ръководители на общината, представители на „ВиК”, ЧЕЗ, полицията и други институции.
От Пожарната като най-сериозен проблем изтъкнаха лошото състояние на пътищата и необходимостта от по-добра организация на паркирането в курорта. Както неведнъж е ставало дума напоследък, с много и опасни дупки за шосетата за Дупница и особено за Ихтиман. Ръководителката на Областната пътна служба инж. Благовеста Дедьова поясни, че разполагат с минимални средства, с които полагат усилия да ремонтират поне участъците в най-тежко състояние.
Кр. Живков заключи, че Общината в Самоков трябва да бъде организатор и координатор на дейността в курорта, като работи съвместно с експлоатационните дружества за преодоляване на различните проблеми. От добрата подготовка много ще зависи да не се допуснат аварийни ситуации, които биха уронили авторитета на Боровец.

Leave a Reply