Новини, Шарен свят

Собствениците да приведат имотите си в естетичен вид

Общината отговаря на читатели

По повод публикацията във в. „Приятел” под надслов „Сметища в централната част на града” /бр. 84 от 2 ноември т. г./ от общинската администрация обясниха, че съгласно чл. 195 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ ще бъдат изпратени писма-предписания до собствениците на съответните имоти, за да ги хигиенизират и приведат в естетичен вид с оглед опазването на здравето на гражданите и подобряване на състоянието на градската среда.
В цитираната публикация ставаше въпрос за лошото състояние на парцелите на ул. „Подридна” 54 и на двора на голямата недостроена къща източно от блока зад читалище-паметник „Отец Паисий”. И двете места са се превърнали в боклучарници, което загрозява централната част на града и е опасно за здравето.

Leave a Reply