Новини, Политика, Шарен свят

Собствениците на домашни кучета трябва да ги регистрират в Общината

Община Самоков напомня на гражданите, че съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредбата на Общински съвет – Самоков за регистрация, стопанисване и контрол на кучета и овладяване на популациите от безстопанствени кучета в региона на общината, всички собственици на домашните любимци-кучета са задължени да извършват регистрацията им в общинска администрация. Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветеринарно-медицинска регистрация и административна регистрация. Ветеринарно-медицинска регистрация се извършва от държавните органи или от лицензирани ветеринарни специалисти по ред, определен от Закона за ветеринарномедицинската дейност и от Правилника за прилагане на ЗВД. Административната регистрация се извършва в стая 409, ет. 4 на общинска администрация, след внасяне на такса, определена в Наредбата за местни данъци и такси.

Leave a Reply