Новини, Политика

Софийска област ще си сътрудничи с Антикорупционната комисия на Хонг Конг

Областният управител Илиан Тодоров е изпратил до комисаря на Независимата комисия срещу корупцията на Хонг Конг (ICAC) Симон Пех покана за сключване на споразумение за сътрудничество между организацията и Софийска област. Антикорупционният орган на Хонг Конг е един от водещите в световен мащаб.
Известно е, че неотдавна Софийска област въведе сертификат ISO 37001 – „Системи за управление за борба с подкупването“, с който стана първата в частния и публичния сектор  в страната, и първата в Европа администрация, която въвежда системата.
С въвеждането на сертификат „Антикорупция“ областната администрация въвежда стратегия за борба с корупцията, подкупването и корупционните практики в държавната администрация. Стремежът е да се изградят култура, почтеност, прозрачност и откритост в работата на държавните служители.
Областта е сключила споразумение за сътрудничество и с Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Leave a Reply